Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Vidinis kanalas (pranešk)

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie pažeidimus UAB ,,Genetiniai ištekliai'', keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, su kuria jus sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai ( konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos savanorystės ir pan.)

Pažeidimas - Bendrovėje gal būt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veikla, ar kitas grėsmę keliantis viešajam interesui arba pažeidžiantis teisės pažeidimas.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl neteisėtos veiklos finansavimo, neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo, neteisėtų būdu įsigyto turto, padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą ir kitų pažeidimų.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, vidiniu kanalu bendrovėje gali pateikti vienu iš šių būdų:

- tiesiogiai asmenims į rankas atsakingiems už informacijos tvarkymą. Pateikiamas Asmenų sarašas atsakingų už informacijos tvarkyma.odt

- atsiųsti informaciją Bendrovės internetiniame puslapyje nurodytu elektroninio pašto adresu bendrove@genetiniaiistekliai.lt, užpildymas Pranešimas apie pažeidima forma.docx

 -Atsiųsdamas pranešimą paštu, adresu: Ėriškių g.8, LT38294 Upytės k., Panevėžio r.

Siunčiant pranešimą paštu po Bendrovės pavadinimu turi būti nurodyta žyma

,, Atsakingam asmeniui, atsakingam už informacijos tvarkymą, asmeniškai''

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie  pažeidimą bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą:

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, vadovaujantis Pranešėjų apssaugos įstatymu, gali būti taikomos šiame įstatyme nustatytos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

 Bendrovės vidiniu kanalu gauti pranešimai tvarkomi vadovaujantis Korupcijos prevencijos  ir informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinejimo tvarkos aprašas.odt