Apie mus » Duomenys apie bendrovę

 

 

 

Žemės ūkio bendrovės pavadinimas

   

                         UAB ,,Genetiniai ištekliai''

 

Bendrovės vadovo vardas, pavardė  

                         

  Audrius Zalatoris, vadovaujančio darbo patirtis 28 metai, išsilavinimas aukštasis universitetinis, specialybė mechanikas inžinierius.

 

Bendrovės registracijos data, adresas

                       

    Sujungus UAB Upytės eksperimentinį ūkį ir UAB ,,Šeduvos avininkystę'' įkurta bendrovė UAB ,,Genetiniai ištekliai'', įmonės kodas  304979983, kuri įregistruota Juridinių asmenų registre adresu: Ėriškių g.8, Upytės k., Panevėžio r. sav., 2019 m.sausio 2 d.                                                                                                   

                          

Bendrovės vystymo kryptis  

       

       Ūkiskaitinė įmonė, užsiimantis žemės ūkio gamyba, Lietuvos juodgalvių avių genofondo saugojimu, auginimu ir pardavimu, veislinių galvijų auginimu ir pardavimu, sėklinių javų auginimu ir pardavimu.

 

Vidutinis metinis dirbančiųjų skaičius    

     

                   61

 

Bendrovės valdybą sudaro  

Valdybos pirmininkas :

Rūta Liaubienė - valdybos pirmininkė, finansistas UAB ,,GIK investment''

Nariai:

Ramūnas Antanaitis - nepriklausomas narys, LSMU Veterinarijos Akademijos Stambiųjų gyvūnų klinikos profesorius.

Jolita Čičiurkienė - Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės patarėja.

Kostas Bauža - Žemės ūkio ministerijosTeisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausias specialistas.