Apie mus

UAB ,,GENETINIAI IŠTEKLIAI''

     Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 627 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr.3D-660, nuo 2019 metų sausio 1 d. įsteigta nauja įmonė UAB ,,Genetiniai ištekliai'', sujungiant UAB ,,Šeduvos avininkystę'' ir UAB Upytės eksperimentinį ūkį, kuriai perėjo visas reorganizuojamų bendrovių turtas, teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos valstybė yra 100 proc. Bendrovės akcijų savininkė, o akcijų valdytoja  Žemės ūkio ministerija.

        UAB ,,Genetiniai ištekliai'' vykdo tęstinę savo veiklą t. y. užsiima veislinių Lietuvos žalųjų bei Švedijos žalmargių galvijų auginimu veislei ir mėsai, augina grūdines kultūras sėklai ir pašarui. Šeduvos avininkystės padalinyje pagal Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą, kuri parengta, vadovaujantis 1992 m. birželio 5 d. Biologinės įvairovės konvencija, saugo ir veisia uždarų populiacijos metodu genofondines Lietuvos juodgalves avis, o pagal parengtą Lietuvos juodgalvių avių naujos linijos kūrimo metodiką, kuriama mėsingų greičiau augančių Lietuvos juodgalvių avių veislinė grupė. Nuo 2015 m. formuojamas naujas Lietuvos vietinių šiurkščiavilnių avių selekcinis branduolys, tikslu išsaugoti senąsias avių veisles ateities kartoms. Nuo 2016 metų pradėtas avinukų kontrolinis penėjimas, siekiant įvertinti veislinius avinus pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes.