Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Apie mus

UAB ,,GENETINIAI IŠTEKLIAI''

     Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 627 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr.3D-660, nuo 2019 metų sausio 1 d. įsteigta nauja įmonė UAB ,,Genetiniai ištekliai'', sujungiant UAB ,,Šeduvos avininkystę'' ir UAB Upytės eksperimentinį ūkį, kuriai perėjo visas reorganizuojamų bendrovių turtas, teisės ir pareigos. 100 proc. Bendrovės akcijų priklauso Lietuvos Respublikos valstybei. Nuo 2023 m. spalio 02 d. pagal UAB ,,Genetiniai ištekliai'' valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo - priėmimo aktą Nr.1/3 - 169/AU-2, remiantis LR Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 513 Bendrovės akcijos perduotos VĮ Turto bankui. Bendrovė įtraukta į privatizuojamų objektų sąrašą. Iki 2023 m. spalio mėn. akcijų valdytoja  buvo Žemės ūkio ministerija.

        UAB ,,Genetiniai ištekliai'' vykdo tęstinę savo veiklą t. y. užsiima veislinių Lietuvos žalųjų bei Švedijos žalmargių galvijų auginimu veislei ir mėsai, augina grūdines kultūras sėklai ir pašarui. Šeduvos avininkystės padalinyje pagal Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą, kuri parengta, vadovaujantis 1992 m. birželio 5 d. Biologinės įvairovės konvencija, saugo ir veisia uždarų populiacijos metodu genofondines Lietuvos juodgalves avis, o pagal parengtą Lietuvos juodgalvių avių naujos linijos kūrimo metodiką, kuriama mėsingų greičiau augančių Lietuvos juodgalvių avių veislinė grupė. Nuo 2015 m. formuojamas naujas Lietuvos vietinių šiurkščiavilnių avių selekcinis branduolys, tikslu išsaugoti senąsias avių veisles ateities kartoms. Nuo 2016 metų pradėtas avinukų kontrolinis penėjimas, siekiant įvertinti veislinius avinus pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes.