Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46 EB ( Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

 

Asmens duomenų apsaugos politika.pdf