Apie mus » Duomenys apie bendrovę

 

 

 

Žemės ūkio bendrovės pavadinimas

   

                         UAB ,,Genetiniai ištekliai''

 

Bendrovės vadovo vardas, pavardė  

                         

  Audrius Zalatoris

 

Bendrovės registracijos data, adresas

                       

    Sujungus UAB Upytės eksperimentinį ūkį ir UAB ,,Šeduvos avininkystę'' įkurta bendrovė UAB ,,Genetiniai ištekliai'', įmonės kodas  304979983, kuri įregistruota Juridinių asmenų registre adresu: Ėriškių g.8, Upytės k., Panevėžio r. sav., 2019 m.sausio 2 d.                                                                                                   

                          

Bendrovės vystymo kryptis  

       

       Ūkiskaitinė įmonė, užsiimantis žemės ūkio gamyba, Lietuvos juodgalvių avių genofondo saugojimu, auginimu ir pardavimu, veislinių galvijų auginimu ir pardavimu, sėklinių javų auginimu ir pardavimu.

 

Vidutinis metinis dirbančiųjų skaičius    

     

                   74

 

Bendrovės valdybą sudaro  

Valdybos pirmininkė :

Laura Sosunovičienė - Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės patarėja.

Nariai:

Ramūnas Antanaitis - nepriklausomas narys, LSMU Veterinarijos Akademijos Stambiųjų gyvūnų klinikos profesorius.

Alfredas Gustas - Žemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Rūta Liaubienė - nepriklausoma narė, UAB ,,GIK investment'' finansistė.